Grote boekenverkoop - VERLENGD WEGENS SUCCES

We verIengen onze boekenverkoop wegens groot succes! Ideaal om je een voorraadje boeken in te slaan in Boekelberg zodat je met veel leesplezier de lente ingaat! We verkopen giften en afgevoerde boeken voor jong en oud aan de spotprijs van 0,50 euro per stuk. Doorlopend tijdens de openingsuren. De bibliotheek is open in de krokusvakantie.